14

Temmuz
2012

Ak Enerji hisselerine ilişkin güncel beklentiler

Yazar: Editör  |  Kategori: Ak Enerji (AKENR)  |  Yorum: Yok   |  1.750 views

Artan kur farkı gelirleri nedeniyle yılın ilk çeyreğinde yüksek kar açıklayan Akenerji’nin , İkinci çeyreğin başında doğalgaz fiyatlarına elektrik fiyatları üzerinde yapılan yüksek fiyat artışlarının şirket marjlarına ikinci çeyrekte olumsuz yansımasını beklemekteyiz. Diğer taraftan 2012’detamamlayacağı yatırımları ile hidroelektrik üretiminin toplam üretimindeki payının 5 puan daha artarak %48’e ulaşmasını bunun şirketin karlılığına olumlu etki yapacaktır.

22

Haziran
2012

Ak Enerji hisseleri için son beklentiler ve yorumlar-22 Haziran 2012

Yazar: Editör  |  Kategori: Ak Enerji (AKENR)  |  Yorum: Yok   |  1.515 views

Artan kur farkı gelirleri nedeniyle yılın ilk çeyreğinde yüksek kar açıklayan Akenerji’nin , İkinci çeyreğin başında doğalgaz fiyatlarına elektrik fiyatları üzerinde yapılan yüksek fiyat artışlarının şirket marjlarına ikinci çeyrekte olumsuz yansımasını beklemekteyiz.

Diğer taraftan 2012’de tamamlayacağı yatırımları ile hidroelektrik üretiminin toplam üretimindeki payının 5 puan daha artarak %48’e ulaşmasını bunun şirketin karlılığına olumlu etki yapacaktır.

Şu anda 3 doğal gaz, 5 hidro elektrik ve bir rüzgara enerji santralinde toplam yıllık 659 MW üretim kapasitesine sahip olan Ak Enerji 2012 yılının ikinci yarısında devreye almayı planlandığı ün hidroelektrik santrali ile toplam üretim kapasitesini 746 MW seviyesine çıkarmayı planlamaktadır.

14

Mart
2012

Vesbe ve Akenr hisse senetleri güncel önerileri-14 Mart 2012

Yazar: Editör  |  Kategori: Ak Enerji (AKENR), HİSSE YORUMLARI  |  Yorum: Yok   |  1.746 views

VESBE… Şirketin 2011 yılında elde ettiği 20 mn TL’lik konsolide olmayan kar geçen yılın %20 altında gerçekleşmiştir.

Başlıca ihracat pazarı olan Avrupa’da olumsuz makro ekonomik koşullar paralelinde beyaz eşya talebi 2011 yılında zayıf seyretmiştir.

Fakat Avrupa’da talebin daha düşük fiyatlı ürünlere kayma trendinden dolayı avantajlı konuma geçen Vestel Toplam satışların %48’i Avrupa ülkelerine, %36’sı yurtiçine, %16’sı diğer ülkelere yaparak brüt satışlarını 1.974.851 bin TL’ye çıkarırken, bu tutarın 1.265.268 bin TL’sini  ihracattan elde etmiştir.

Şirketin kapasite kullanım oranı2010 yılındaki %63 seviyesinden 2011’de %70’e çıkmıştır.

Uluslar arası benzer  şirket çarpanlarına 2,36 TL hedef fiyatımız %15 iskonto içerdiğinden Vestel Beyaz Eşya için TUT yönünde tavsiyede bulunmaktayız.

AKENR… Şirket 4Ç11’de açıkladığı 40 milyon TL zarar ile 2011 yılını toplamda 211 mn TL ile zarar ile kapatmış oldu.

Beklentilerin oldukça üzerindeki zarar hem tek seferlik giderler ve karşılık kalemleri hem de Hidro elektrik santrallerinin operasyonlarındaki  zayıflıktan kaynaklanmıştır.

Akenerji iştiraki Akka Elektrik’i sonlandırarak 12 milyon TL karşılık ayırırken, kullanmadığı su kullanım bedeli zararı olarak da Uluabat santrali için 13 milyon TL bedel ödemiştir.

Akenerji  güçlü piyasa koşullarına karşın yüksek faaliyet gideri, yenilebilir enerjisinin katkısının düşük kalması, doğalgaza bağlı üretimdeki artışla  4Ç11’de elde ettiği  9 milyon TL’lik FVAÖK’de beklentilerin altında kalmıştır.

Şirketin daha fazla kapasite ile faaliyet göstermesine karşın 4Ç11’de sattığıelektrik geçen yıla göre %2 düşerek 915 GW saat olurken, 4Ç11’de  Şirket 24mn TL kur farkı gideri ve buna bağlı39mn TL net finansal gider kaydetmiştir.

Beklentiden zayıf gelen  sonuçların şirket hisselerinde baskı yapmasına karşın, Şirket’in  uzun vadede 3000MW kurulu güce ulaşma hedefiyle doğalgaz ve hidroelektrik santrallerine yatırım yapmaya devam etmesi, Devreye alınan ve devam eden yatırımlarla birlikte 2012 sonunda HES’lerin toplam üretim portföyündeki payı %50’ye ulaşacak olması en güçlü beklentiler olurken şirket ulusları benzer  şirket çarpanlarına göre hedef fiyatımız 2,84 TL ve tavsiyemiz TUT yönündedir.

Turkish Yatırım

9

Mart
2012

4Ç11 sonrası AKENR hisse beklentisi ve yorumu

Yazar: Editör  |  Kategori: Ak Enerji (AKENR)  |  Yorum: Yok   |  1.249 views

Şirket 4Ç11’de açıkladığı 40 milyon TL zarar ile 2011 yılını toplamda 211 mn TL ile zarar ile kapatmış oldu. Beklentilerin oldukça üzerindeki zarar hem tek seferlik giderler ve karşılık kalemleri hem de Hidro elektrik santrallerinin operasyonlarındaki zayıflıktan kaynaklanmıştır. Akenerji iştiraki Akka Elektrik’i sonlandırarak 12 milyon TL karşılık ayırırken, kullanmadığı su kullanım bedeli zararı olarak da Uluabat santrali için 13 milyon TL bedel ödemiştir. Akenerji güçlü piyasa koşullarına karşın yüksek faaliyet gideri, yenilebilir enerjisinin katkısının düşük kalması, doğalgaza bağlı üretimdeki artışla 4Ç11’de elde ettiği 9 milyon TL’lik FVAÖK’de beklentilerin altında kalmıştır. Şirketin daha fazla kapasite ile faaliyet göstermesine karşın 4Ç11’de sattığı elektrik geçen yıla göre %2 düşerek 915 GW saat olurken, 4Ç11’de Şirket 24mn TL kur farkı gideri ve buna bağlı 39mn TL net finansal gider kaydetmiştir. Beklentiden zayıf gelen sonuçların şirket hisselerinde baskı yapmasına karşın, Şirket’in uzun vadede 3000MW kurulu güce ulaşma hedefiyle doğalgaz ve hidroelektrik santrallerine yatırım yapmaya devam etmesi, Devreye alınan ve devam eden yatırımlarla birlikte 2012 sonunda HES’lerin toplam üretim portföyündeki payı %50’ye ulaşacak olması en güçlü beklentiler olurken şirket ulusları benzer şirket çarpanlarına göre hedef fiyatımız 2,84 TL ve tavsiyemiz TUT yönündedir.

Turkish Yatırım

Hürriyet – OLUMLU; Endekse Paralel Getiri – Güneşli’deki Genel Müdürlük binası ve arazisini 127,5mn dolara Nurol GYO’ya sattığını açıkladı. İlk 17,5 mn dolarlık bir tutarpeşinen ödenip bakiye 32 aylık taksitlerle ödenecektir.

Sabah Gazetesinde yer alan bir habere göre, iptal edilen üçüncü köprü ihalesi 5 Nisan’da yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılacak. İhale kapsamında Boğaz’a üçüncü köprü, 35 kilometrelik bağlantı yolu ve Odayeri/Paşaköy arası 60 kilometre uzunluğunda otoyol inşa edilecek. Köprü geçiş ücreti otomobiller için 3 dolar + KDV;otoyol için de kilometre başına 0.08 dolar olarak belirlendi. Yatırımcılar, ihale dosyasını1 Şubat’tan itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü’nden ücretsiz görebilecek. Projekapsamında yatırımcıya, yıllık 135 bin araç geçiş güvencesi verilecek. Devlet,öngörülen sayıda aracın geçmemesi halinde, aradaki farkı yatırımcıya ödeyecek.Köprüde, 4×2 karayolu ve 2×1 demiryolu olacak. Yatırımcı, rayları döşemeyecek,sadece, demiryolu geçişine uygun alt yapıyı oluşturacak. İhalenin bedeli US$2.5 milyardolar olarak daha önceden duyrulmuştu. İhale için bugüne kadar 18 yerli/yabancı firmaşartname aldı. Bunların içerisinde Akfen Holding’in NÖTR; Öneri Yok – %42.50iştiraki olan TAV İnşaat da bulunmaktadır. İhale için şartname alan yabancı firmalar;Rusya, İspanya, Fransa, İtalya ve Avusturya firmalarıdır.

Doğan Holding – NÖTR; Öneri Yok – Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı CNBCe ile konuştu. Medya’da yurtdışı fırsatlara baktıklarını söyledi.Perakende ve Enerji alanlarında büyümeye devam ettiklerini açıkladı.

ENERJİ SEKTÖRÜ – EPDK, sebest tüketici tanımını genişletti. Star gazetesindeyer alan bir habere göre EPDK, sektörde pazarlık gücü ve kendi dağıtıcısını kendiseçme hakkı olan serbest tüketici tanımını genişletti. Önceden kanun, ayda 30 bin kWhtüketenleri serbest tüketici olarak tanımlarken yeni uygulamada bu miktar 25bin kWholarak tanımlandı. EPDK, Ocak 2011’de bu oranı 100 bin kWh’den 30bin kWh’edüşürmüştü. Yeni uygulama elektrik sektörünü daha liberal hale getirirken aynızamanda sektör de rekabeti de artıracaktır ki bu da Türkiye elektrik sektöründe faaliyetgösteren özel şirketleri (Akenerji – OLUMLU; Endeksin Üzerinde Getiri ve Aksa Enerji – OLUMLU; Endeksin Üzerinde Getiri) ileriki günlerde olumlu etkileyecektir.Bu uygulama ile KOBİler serbest tüketici kapsamına alınırken, ödeyecekleri elektrikfaturalarında da KOBİlere %30’lara varan indirim elde etme imkanı sağlayacaktır.EPDK Başkanı Hasan Köktaş’a göre 2015’den itibaren herkesin, tüketim miktarınabakılmadan, serbest tüketici olarak tanımlanacaktır.

BANKACILIK SEKTÖRÜ – Ziraat Bankası 2012 yılı içerisinde toplam 4 milyar TL tutarında yurtiçi bono ihracında bulunacağını açıkladı. İhracın kesin tarihi konusundabilgi verilmedi.

Denizbank – NÖTR; Öneri Yok – Qatar National Bank (QNB) Başkanı Mr. Ali YoussefHussain Kamal, Denizbank’a olan ilgilerinin sürdüğünü, sürecin kendileri açısından2012 yılında sonuçlanacağını söyledi. HSBC’nin çekilmesinin ardından QNB sürecinkalan tek bankası olmuştu.

Yapı Kredi Bankası – NÖTR; Endeksin Üzerinde Getiri – 550 milyon TL tutarındakibono ihracı için talep toplama tarihini 1 Şubat – 3 Şubat olarak açıkladı.

Akbank Yatırım Araştırmalar tarafından hazırlanmıştır.

YKBNK, AKSA, VESTL, TEBNK, AKFEN, AKENR, TRCAS şirketleri başta olmak üzere borsa şirketleriyle ilgili gündeme düşen haberleri inceleyebilirsiniz. Şirketlerin sermaye artırımları ile ilgili kararı, yeni iş anlaşmaları ve daha fazlası haberde yer almaktadır.

YKBNK,UniCredit, gelecek ay yapaca ğı 7.5 milyar Avro büyüklü ğündeki bedelli sermaye artırımına katılımın sağlanması için büyük ölçüde Avrupal ı bankalardanolu şan12 bankaya daha yetki vermeyi planl ıyor.

AKSA, Şirket yeni kurulacak karbon elyaf i şletmesinin hisselerin k ısmen hisse devrikısmen de sermaye art ışı yoluyla, toplam Hisse De ğeri 185 mn dolar olarakbelirlenmi ş %50’sine tekabül eden k ısmını Dow Europe Holding B.V.’ye devrinekarar vermiştir.

VESTL,Vestel İcra Kurulu Ba şkanı Ömer Yüngül, insans ız hava arac ı Karayel’in2013 yılında sınır bölgesinde hizmet vermeye ba şlayacağını söyledi.

ECZYT,ECILC, Sabahın haberine göre, Eczac ıbaşı Holding enerji alan ında yatırımyapmayı planl ıyor. Bu alanda İlk yat ırımı ise rüzgârla olacak. Şirket DemirerGrubunun lokomotif şirketlerinden Erguvan Enerji Elektrik Üretim A. Ş’den %50hisse almaya haz ırlan ıyor. Erguvan Enerji İzmit’te 110 MW kapasiteli GöktepeRüzgâr Enerjisi Santralinin sahibi.

TEBNK, Banka 100 mn euro tutar ında 4 Kasım 2023 vadeli, Avrupal ı yatırımcılaratahsisli sat ış yapılarak, Euro MTF piyasalar ında al ım sat ım olana ğı sağlanacakşekilde Lüksemburg Borsas ı’na kotasyonlu alt ı aylık EUROLIBOR + %4,75 faizoranında borçlanaca ğını açıkladı.

AKFEN, Şirket 100 mn TL nominal de ğerli tahvil ihraç edecek.

USAK, UTPYA,ERBOS, Şirket’in SPK ’nın 2011/50 say ılı haftal ık bültenindeaçıklanan bedelsiz sermaye artırımı başvurusu olumsuz karşılanmıştır.

AKENR, Akkök Sanayi Yat ırım ve Geli ştirme A. Ş., Cez a.s. ile Şirket YönetimKurulu Varl ık sat ış sürecinde al ınmış tekliflerin de ğerlendirilmesi neticesinde,Akenerji aktiflerinin sat ılmaması ve sürecin sonland ırılması kararı almışlard ır.

TRCAS, Şirket SOCAR & TURCAS Enerji A. Ş.’de sahip oldu ğu %25 oran ındakihissesini SOCAR’a devretmek ayni zamanda, dolayl ı hissedarı oldu ğu STRA Şhisselerinin %18,5’ini STEA Ş’tan sat ın almak konusunda SOCAR ile görü şmelere başlamıştır.

Gedik Yatırım

16

Aralık
2011

AKENR-Ak Enerji Hisse Senedi Yorumları ve 9 Aylık Sonuçlar

Yazar: Editör  |  Kategori: Ak Enerji (AKENR)  |  Yorum: Yok   |  2.002 views

Borsa şirketleri ile ilgili analizleri sizlere sunmaya devam ediyoruz. Borsa şirketlerinden biri olan ak enerji hisselerinin 9 aylık sonuçlarını, hisse ile ilgili tavsiyeleri inceleyebilirsiniz.

Ak Enerji ‘nin kur farkı gideri ve faiz ödemeleri, (öz sermaye metoduyla konsolide edilen SEDAŞve AKCEZ in zarara etkisi dolar kurundaki artış ile 36 milyon TL oldu.) nedeni ile 2011 3.çeyreknet zararı 135 milyon TL olarak açıklandı. Beklentimiz 76 milyon TL net zarar idi. Cnbc-e kar beklenti anketine göre ise Şirket’in 2011 3.çeyrek için 83 milyon TL zarar açıklaması bekleniyordu. Böylece Şirket’in 2011 yılının ilk 9 aylık döneminde net karı 171,1 milyon TL’ye ulaştı.(2010 9A: 27 milyon TL net kar)

2011 yılının ilk dokuz ayında elektrik üretimi ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla %68 artarak 2,006 GWh seviyesinde gerçekleşti. İlk dokuz ayda elektrik talebinin %8,8 artmasına rağmen, devreye giren ilave kapasiteler sebebiyle serbest elektrik piyasasında fiyatlar %3,5 düşerek 119 TL/MWh seviyesindegerçekleşti. Akenerji açıklanan doğalgaz zammıyla birlikte doğalgaz kaynaklı elektrik üretim maliyetlerinde öngörülen artışa karşın, yüksek spot fiyatlarının da desteği, verimli ve yenilenebilir enerji santralleriyle çeşitlendirdiği portföyü sayesinde başarılı operasyonel sonuçlar elde etti.

Şirket’in 2011 yılı 3.çeyrek cirosu 2010 yılının aynı dönemine göre yüzde 24 yükselerek 150milyon TL olarak açıklandı.(Beklentimiz:151,5milyon TL, Cnbc-e kar tahminleri anketi: 148 milyonTL) Ak Enerji için 2011 ilk dokuz aylık cirosu geçen yılın aynı dönemine göre 54 yükselmiştir.

Akenerji nin, 2011 9 aylık döneminde brüt karı geçen yıla göre 29 milyon TL’den 98 milyon TL’ye ulaşırken, devreye giren hidroelektrik santrallerinin etkisiyle, brüt kar marjı geçen yılki %10seviyelerinden %23 e yükseldi.

2011 üçüncü çeyrekte Şirket’in FVAÖK’ü 2010 yılının aynı dönemine göre yüzde 266 yükselerek, 2011 2.çeyreğine göre ağırlıklı olarak yeni devreye giren santrallerin finansal yükümlülüklerisebebiyle oluşan kur ve faiz giderleri nedeniyle yüzde 29 düşerek 30 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2011 üçüncü çeyrek için FVAÖK beklentimiz 36,5 milyon TL iken, piyasa beklentisi olan Cnbc-e kar tahminleri anketine göre beklenti 32 milyon TL idi. 2011 yılı ilk dokuz aylık dönemi için FVAÖK’ü beklentimiz olan 104,7 milyon TL’nin yüzde 6 altında 98 mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Akenerji, 2011 in ilk dokuz ayında gerçekleştirdiği toplam 3 milyar 83 milyon kWh elektrik satışının %27 sini DUY(Dengeleme Uzlaştırma Yönetmeliği) piyasasında, kalanını ise ikili anlaşmalar yoluyla sattı. (2010’un 9 Aylık döneminde 1 milyar 900 milyon kWh elektrik satışı,satışın %27 sini DUY piyasasına yönlendirilmişti.)

Şirket’in toplam finansal borçları 2011 üçüncü çeyreğinde 2010 yılına göre yüzde 38,5 artmıştır.Şirket’in 2011 9 aylık sonuçlarına göre net açık döviz pozisyonu ise 1.209 milyon TLseviyesindedir. Şirket 2011 ilk 9 aylık dönemde döviz kurlarının değer kazanmasından olumsuz etkilenecektir.

Türk ekonomisi için artan elektrik arzı gerekli yatırımlarla karşılanmadığı sürece, elektriküretiminin 2011 den sonra yetersiz kalacağı açıktır. HES yatırımlarıyla 2011 yılı sonrasının Şirketiçin olumlu geçeceğini söylenebilir.

2011 yılının ikinci çeyreğinde CEZ ve Akkök Sanayi ve Yatırım Geliştirme A.Ş’nin aldıkları ortakkararla, tüm Akenerji varlıklarının satışa çıkarılmıştır. Ancak hangi varlıkların satışa sunulduğunadair bilgi verilmedi. Aktif satışı ve olası bir çağrının gündeme gelecek olmasının Şirket hisselerineolan talebi artıracağını düşünüyoruz.

Şirketin 2011 yılında satış gelirlerinin, 2010’a oranla %25 yükselerek 534 milyon TL düzeyindeoluşmasını, FVAÖK’ün ise, 2010’a göre %323 yükselerek 120 milyon TL olmasını beklemekteyiz.2011 yılı net zarar beklentimiz ise 75 milyon TL olacağı yönündedir.Şirket için 2011 yılı tahmini rakamları ile hesaplamış olduğumuz piyasa çarpanları 1,2x PD/DD,16,3x FD/FVAÖK ve 3,7x FD/Satışlar düzeyindedir.

Ak Enerji için hedef fiyatımız 3,49 TL olup yüzde 62 yükselme potansiyeli ile önerimiz ‘EndeksÜzeri Getiri’dir.

Gedik Yatırım

Toplam 3 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.123

YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Copyright © 2011 Tüm Hakları Saklıdır - Borsa Hisse Yorumu

Sitemap