1

Kasım
2012

Akfen hisselerine AL önerisi

Yazar: Editör  |  Kategori: Akfen Holding  |  Yorum: Yok   |  1.425 views

Akfen Holding, bağlı ortaklıkları vasıtasıyla faaliyet gösterdiği toplam 133,4 MW kurulu güç ve yıllık 584.6 milyon GWs enerji üretim kapasitesine sahip 10 hidroelektrik santralinde üretim faaliyetlerine devam etmektedir. Toplam 89,3 MW kurulu güce ve yıllık 385,8 milyon kWs enerji üretim kapasitesine sahip 6 santralde ise inşaat devam etmektedir.

Şirket Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın otoyolların özelleştirilmesi için ihaleye İtalyan Autostrade-Doğuş Holding-Makyol İnşaat konsorsiyumu ile katılacak. 31 Ekim’de ÖİB’ye teklifleri veren Şirketler, Kasım ayının ilk yarısında son tekliflerini iletecek.

İzmir Kruvaziyer Limanı ve Galataport ile ilgili özelleştirmeler için teklif vereceğini açıklayan Akfen için HES’lerden gelen FAVÖ Kartışının yanısıra, Tav Havalimanları ve Tav Yatırım’daki hisse satışı sonrası Net Borç/FAVÖK çarpanının düşmesi olumlu. IDO’nun FAVÖK’ünün önemli bir kısmını oluşturan Eskihisar-Topçular hattına yeni girişler rekabet riski hisse üzerinde baskı yaratabilir.

31

Ağustos
2012

Akfen Holding 6 aylık bilanço değerlendirmesi, hissenin beklentileri

Yazar: Editör  |  Kategori: Akfen Holding  |  Yorum: Yok   |  1.633 views

Akfen Holding’in 2012 2.çeyrek net karı 2011 yılının aynı dönemine göre %1.217 yükselerek 590,7milyon TL olarak açıklandı.(Beklentimiz: 158 milyon TL net kar, Cnbc-e kar tahminleri anketi: 143milyon TL) Şirket 2012 ilk çeyreğinde 42,5 milyon TL kar açıklamıştı. Böylece Şirket’in 2012 6 aylık döneminde net karı 2011 yılının aynı dönemine göre %1026 yükselerek 633,2 milyon TL olarak açıklandı (Beklentimiz: 200 milyon TL net kar). 2012 ilk çeyreğinde %11,84 olan net kar marjı %210,21’a yükselmiştir. Şirket’in kârındaki bu artışın en önemli nedeni, TAV Havalimanları ve TAV Yatırım’daki paylarının satışından elde ettiği 563 milyon TL kârdır.

Şirket’in 2012 yılı 2.çeyrek cirosu 2011 yılının aynı dönemine göre %4 düşerek 281 milyon TL olarak açıklandı.(Beklentimiz:326 milyon TL, 306 milyon TL) Böylece, Şirket’in 2012 yılı 6 aylık döneminde cirosu 2011 yılının aynı dönemine göre % 11 yükselerek 640 milyon TL olarak açıklandı. (Beklentimiz: 685 milyon TL). Bu sonuçlara göre 2012 ilk çeyreğinde %21,64 olan brüt kar marjı %37,65’e, %7,97 olan esas faaliyet kar marjı %23,1’e yükselmiştir.

16

Ağustos
2012

Akfen hisseleri için endeks üzerinde getiri bekleniyor

Yazar: Editör  |  Kategori: Akfen Holding  |  Yorum: Yok   |  1.362 views

Akfen Holding’i “Endeksin Üzerinde Getiri” notuyla Araştırma kapsamımıza alıyoruz. Şirket için 12 aylık hedef fiyatımız 16,35TL. Değerlememize göre Akfen Holding için %72 yukarı potansiyel öngörüyoruz.

Başarılı hisse satışı bilançoyu destekledi. TAV Havalimanları Holding ve TAV İnşaatta gerçekleştirilen hisse satışlarının sonucu olarak, Akfen Holding’in konsolide net borcu 2011 sonundaki 1,5 milyar dolardan 941 milyon dolara gerilerken, solo bazda 271 milyon dolar olan net borç miktarı 92 milyon dolar net nakite dönüştü. Bu da bizim tahminimize göre Net borç/VAFÖK(2012T) rasyosunu 6,9x seviyesinden 5,5x seviyesine taşımaktadır. Buna ek olarak hisse satışından elde edilen 581 milyon TL kazancın 2Ç12 bilançosuna yansımasını bekliyoruz.

2

Ocak
2012

Akfen Holding yine hisse geri alımı yaptı!

Yazar: Editör  |  Kategori: Akfen Holding  |  Yorum: Yok   |  1.368 views

Akfen Holding’in Hisse Geri Alım Programı çerçevesinde 42 bin hissesini geri aldığını 29 Aralık 2011 tarihli haberimizde duyurmuştuk. Holnidgden KAP’a yapılan açıklamada 16 bin hissenin daha geri alındığı belirtildi.

Şirketimizin 12.09.2011 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu’ nda onaylanan Geri Alım Programı çerçevesinde 30 Aralık 2011 tarihinde 16.000 adet Akfen Holding A.Ş. hissesi satın alınmıştır.

İşleme konu payların toplam nominal tutarı : 16.000 TL

İşlem fiyatı : 3000 adet hisse 7,14 TL’dan, 13000 adet hisse 7,16 TL’ dan satın alınmıştır.

Sermayeye Oranı : 0,0001099

İşlem tarihi : 30 Aralık 2011
Hisselere bağlı imtiyaz : Bulunmamaktadır.

29

Aralık
2011

Akfen Holding, Geri Alım Programıyla 42 bin hissesini geri aldı

Yazar: Editör  |  Kategori: Akfen Holding  |  Yorum: Yok   |  1.404 views

Borsa şirketlerine tanınan kendi hisselerini geri almak hakkını kullana şirketler arasından Akfen de dahil oldu. Şirket, Geri AlımProgramı sayesinde tanınan haktan yararlanıp dün itibariyle 42 bin hissesini geri aldı.

Şirketten KAP’a yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

14 Mayıs 2010 tarihinde İMKB’ da işlem görmeye başlayan hisselerimizin, dünya’da yaşanan global ekonomik krizlerin etkisi sonucu halka arz fiyatının önemli oranda altına inmiş olması, İMKB’ de oluşan değerlerin Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve fiyat dalgalanmalarını azaltmak üzere, Şirketimizin 12.09.2011 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu’ nda onaylanan Geri Alım Programı çerçevesinde 42.000 Adet Akfen Holding A.Ş. hissesi satın alınmıştır.

İşleme konu payların toplam nominal tutarı : 42.000 TL

İşlem fiyatı : 9920 adet hisse 7,14 TL’dan, 1843 adet hisse 7,16 TL’ dan, 26323 adet hisse 7,18 TL’ dan ve 3914 adet hisse 7,20 TL’ dan satın alınmıştır

Sermayeye Oranı : 0,000288659
İşlem tarihi : 28 Aralık 2011
Hisselere bağlı imtiyaz : Bulunmamaktadır

YKBNK, AKSA, VESTL, TEBNK, AKFEN, AKENR, TRCAS şirketleri başta olmak üzere borsa şirketleriyle ilgili gündeme düşen haberleri inceleyebilirsiniz. Şirketlerin sermaye artırımları ile ilgili kararı, yeni iş anlaşmaları ve daha fazlası haberde yer almaktadır.

YKBNK,UniCredit, gelecek ay yapaca ğı 7.5 milyar Avro büyüklü ğündeki bedelli sermaye artırımına katılımın sağlanması için büyük ölçüde Avrupal ı bankalardanolu şan12 bankaya daha yetki vermeyi planl ıyor.

AKSA, Şirket yeni kurulacak karbon elyaf i şletmesinin hisselerin k ısmen hisse devrikısmen de sermaye art ışı yoluyla, toplam Hisse De ğeri 185 mn dolar olarakbelirlenmi ş %50’sine tekabül eden k ısmını Dow Europe Holding B.V.’ye devrinekarar vermiştir.

VESTL,Vestel İcra Kurulu Ba şkanı Ömer Yüngül, insans ız hava arac ı Karayel’in2013 yılında sınır bölgesinde hizmet vermeye ba şlayacağını söyledi.

ECZYT,ECILC, Sabahın haberine göre, Eczac ıbaşı Holding enerji alan ında yatırımyapmayı planl ıyor. Bu alanda İlk yat ırımı ise rüzgârla olacak. Şirket DemirerGrubunun lokomotif şirketlerinden Erguvan Enerji Elektrik Üretim A. Ş’den %50hisse almaya haz ırlan ıyor. Erguvan Enerji İzmit’te 110 MW kapasiteli GöktepeRüzgâr Enerjisi Santralinin sahibi.

TEBNK, Banka 100 mn euro tutar ında 4 Kasım 2023 vadeli, Avrupal ı yatırımcılaratahsisli sat ış yapılarak, Euro MTF piyasalar ında al ım sat ım olana ğı sağlanacakşekilde Lüksemburg Borsas ı’na kotasyonlu alt ı aylık EUROLIBOR + %4,75 faizoranında borçlanaca ğını açıkladı.

AKFEN, Şirket 100 mn TL nominal de ğerli tahvil ihraç edecek.

USAK, UTPYA,ERBOS, Şirket’in SPK ’nın 2011/50 say ılı haftal ık bültenindeaçıklanan bedelsiz sermaye artırımı başvurusu olumsuz karşılanmıştır.

AKENR, Akkök Sanayi Yat ırım ve Geli ştirme A. Ş., Cez a.s. ile Şirket YönetimKurulu Varl ık sat ış sürecinde al ınmış tekliflerin de ğerlendirilmesi neticesinde,Akenerji aktiflerinin sat ılmaması ve sürecin sonland ırılması kararı almışlard ır.

TRCAS, Şirket SOCAR & TURCAS Enerji A. Ş.’de sahip oldu ğu %25 oran ındakihissesini SOCAR’a devretmek ayni zamanda, dolayl ı hissedarı oldu ğu STRA Şhisselerinin %18,5’ini STEA Ş’tan sat ın almak konusunda SOCAR ile görü şmelere başlamıştır.

Gedik Yatırım

Borsa gündeminden öne çıkan gelişmeleri ve şirketlerle ilgili son ayrıntıları sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Asels, Akfen, Hürgaz, Gsray başta olmak üzere şirket haberlerini inceleyebilirsiniz.

Türkiye, Akdeniz’deki hükümranlık haklarını muhafaza etmek için harekete geçti. Antalya Körfezi için Shell ile el sıkışan millî petrol  şirketi TPAO’nun ‘ortak arama yapalım’ davetine Exxon‐Mobil, Total, Petrobras ve Chevron ‘olumlu’ cevap verdi. Aramalar üç körfezde yoğunlaşacak.

Yılbaşına kadar Meclis’e gönderileceği açıklanan 2‐B Yasası’nda bir türlü formül bulunamıyor. Bu yüzden de yasa Meclis’e gönderilemiyor. Maliye Bakanlığı, yeni bir 2‐B tasarısı daha hazırlayarak Orman Bakanlığı’na gönderdi. Tasarıda, satış bedeli rayiç bedelin belli bir yüzdesi olarak formüle edildi.

ASELS :  Şirket, Vakıflar Bankası’nın satışını değerlendirdiği, yüzde 10 oranındaki 14.6 milyon TL nominal  değerli Roketsan Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki payın satın alımıyla  ilgileniyor.

ALYAG : Şirket bağlı ortaklığı Gürtaş Tarım Ürünleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. ‘nin Esas Sözleşmesinin  Enerji, Gayrimenkul, Yatırım ve Tarım Ürünlerini kapsayacak şekilde değiştirilmesi ve  buna bağlı olarak faaliyet konusunu içerecek şekilde şirket unvan değişikliği işlemlerine başlandı.

AKFEN : Holding Yönetim Kurulu, Mersin’e 500 milyon dolar civarında yatırımla gazla çalışan enerji santrali yapacaklarını bunun için Özelleştirme İdaresinden 40 milyon TL bedelli 50 dönüm arsa aldıklarını bu sayede bütün Mersin’in enerji ihtiyacını karşılayabilecek santralin 2012’nin Eylül veya Ekim ayında inşaatına başlayabileceklerini ifade etti. Çukurova Havaalanı ile ilgili ise TAV açısından ihaleye girme konusunda bir açıklama getirmedi.

HURGZ : Rekabet Kurumu tarafından verilen 3.804.716,21 TL’lık idari para cezası, %25 oranında indirimden faydalanmak suretiyle ve itirazi kayıtla 2.853.537,16 TL olarak dün ödendi.

GSRAY : Divan Kurulu Aralık ayı toplantısı bugün yapılacak

Turkish Yatırım

Toplam 3 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.123

YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Copyright © 2011 Tüm Hakları Saklıdır - Borsa Hisse Yorumu

Sitemap