6

Ekim
2015

Arçelik (ARCLK) Hisse Senedi Yorumu ve Beklentileri – 7 Ekim 2015

Yazar: Editör  |  Kategori: Arçelik (ARCLK)  |  Yorum: Yok   |  813 views

ARCLK geçen yılın aynı döneminde 14.87% olan özvarlık karlılığını bu dönemde 3.47 puan artırarak 18.34% seviyesine çıkardı. Özvarlık karlılığının yükseliş kaydetmesi üzerinde ertelenmiş vergi gelirlerinden gelen 166 milyon TL vergi gelirinin de etkisi olmuştur.

Arçelik PD/DDx2.31 ve F/Kx12.58 piyasa çarpanlarından işlem görmektedir. Cari piyasa çarpanları, geçmiş verilerle ve mali tablolarla uyumlu bir seyir izlemektedir. Şirketin 2015 yıl sonunda satış gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre %9,9 büyüyerek 9934,2 milyon TL ve net dönem kar/zarar kaleminin de 585,9 milyon TL olmasını bekliyoruz.

31

Aralık
2012

2013’te beyaz eşyada Arçelik, çimentoda ise Çimsa ön planda!

Yazar: Editör  |  Kategori: Arçelik (ARCLK), Çimsa  |  Yorum: Yok   |  1.568 views

Beyaz Eşya Sektörü… 2013’de iç pazar büyüme beklentimiz ekonomik büyümeye paralel %4-5 seviyelerinde, ihracat pazarlarındaki büyüme beklentimiz ise yüksek baz etkisiyle %6 seviyesindedir.

Bu segmenttte önceliği Arçelik’e vermekteyiz. Bunda hem yurt içi pazardaki talep artışından en olumlu etkilenecek şirket olması, hem toplam pazarda %12 büyüme kaydetmesini beklememiz(2012’de ihracat ağırlıklı %26 seviyesinde büyüme ile kapatmasını beklemekteyiz), Arçelik için 13,45 olan hedef fiyatımızın %18 yükselişe işaret etmesi Arçelik’in rakiplerinden önde olmasını sağlayacaktır beklentisindeyiz.

10

Eylül
2012

Arçelik hisseleri için %5 yukarı potansiyelle hedef fiyat 11,06 TL!

Yazar: Editör  |  Kategori: Arçelik (ARCLK)  |  Yorum: Yok   |  1.174 views

Arçelik’i “Endekse Paralel Getiri” notu ile tekrar araştırma kapsamımıza alıyoruz. Şirket için 12 aylık hedef fiyatımız 11,06 TL. Değerlememize göre Arçelik için %5 yukarı potansiyel öngörüyoruz.

Güçlü ciro artışı sürüyor. Yurtdışı satışlarda yakalanan başarı (1Y12’de yıllık bazda %59büyüme) 1Y12’de yıllık bazda %39’luk güçlü ciro büyümesinin arkasındaki en önemli etken. Arçelik’in yılbaşından bu yana endeksin %37 üzerindeki performansı, ilk yarıda ciro büyümesinde (yıllık%27 organik büyüme) yaşanan iyileşmeyi ve iç piyasada beyaz eşya pazarında Mayıs-Haziran döneminde görülen iyileşmeyi kısmen yansıtıyor. Arçelik için 2012’de yıllık bazda %30 ciro büyümesi bekliyoruz.

Hammadde maliyetlerindeki düşüş marjlara önümüzdeki çeyreklerde yansıyacak. Hammadde fiyatlarındaki düşüşün olumlu etkisi2Ç12’den itibaren görülmeye başlarken, yılın ikinci yarısında bu etkinin daha fazla hissedileceğini düşünüyoruz. Çelik, plastik ve bakırın sırasıyla Arçelik’in toplam maliyetleri içerisinde %35, %34ve %7 oranında ağırlığı olduğunu tahmin ediyoruz. Bu hammadde fiyatlarındaki düşüş 2Ç11’den itibaren %10 düzeyinde gerçekleşmiştir. Hammadde maliyetlerindeki düşüşün 2013 marjlarına olumlu yansımasını bekliyoruz.

7

Ağustos
2012

Arçelik hissesi ve 6 aylık sonuçların yorumu

Yazar: Editör  |  Kategori: Arçelik (ARCLK)  |  Yorum: Yok   |  1.182 views

Arçelik’in 2012 2.çeyrek net karı 172 milyon TL olan beklentimize paralel 2011 yılının aynı dönemine göre ise yüzde 22 yükselerek 166.8 milyon TL olarak açıklandı.

Ciro yıllık bazda %37 artarak 2.779 milyon TL’ye çıktı. Beklentimiz olan 2.536 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Ciro’daki büyümenin ana nedeni yıllık %58.6 artan ihracat gelirlerinden kaynaklanmaktadır.

Düşen çelik fiyatlarının etkisiyle 2012 2. çeyrekte ise Şirket’in FVAÖK’ü 2011 yılının aynı dönemine göre yüzde 28, 2011 4.çeyreğine göre yüzde 26 yükselerek 283.6 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı ise %9.4’ten %10.2’ye yükseldi.

ARCLK hisse senedi… 7.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 8.00 seviyesine doğru çıkışı sürdürebilir. 7.8 seviyesinin altına kayması halinde ise 7.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

ALIM ARALIĞI: 7.50-7.40
SATIM ARALIĞI: 8.00-8.10
YABANCI PAYI (%): 82.35
HAFTALIK DEĞİŞİM: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.49 puan azaldı.

BIMAS hissesi… 65-68 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 66.75 seviyesinin altındaki kapanışlarda 65.50 seviyesine gerileyebilir. 66.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 68.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

ALIM ARALIĞI: 65.60-62.00
SATIM ARALIĞI: 68.00-70.00
YABANCI PAYI (%): 69.76
HAFTALIK DEĞİŞİM: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan geriledi.

www.borsagundem.com

2

Mart
2012

Arçelik’ten hisse başına 0.40 TL temettü dağıtımı!

Yazar: Editör  |  Kategori: Arçelik (ARCLK)  |  Yorum: Yok   |  1.618 views

Arçelik’ten temettü dağıtımı ile ilgili Kamu Aydınlatma Platformu’na gönderdiği yazı şöyle:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 02.03.2012 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali  Müşavirlik  A.Ş.   (a  member  firm  of  Ernst  &  Young  Global  Limited)  tarafından  denetlenen  01.01.2011 –  31.12.2011 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 541.086.144,48 TL “(Konsolide) Net Dönem Karı” elde edilmiş olup, bunun 506.505.644,22 TL ana ortaklığa düşen net dönem karıdır. Uzun vadeli topluluk stratejimiz, şirketimiz ile iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kar dağıtım önerimiz aşağıda yer almakta olup, genel kurulda alınacak karara göre temettünün ödenmesine 05 Nisan 2012 tarihinde başlanması öngörülmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 506.505.644,22 TL dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan 8.135.821,51 TL bağışın eklenmesi ile oluşan 514.641.465,73 TL’nin birinci temettü matrahı olduğu, yasal kayıtlarda ise 142.828.863,45 TL vergi sonrası net dönem karından olmak üzere toplam 726.947.559,95 TL dağıtılabilir kaynak hesaplanmıştır.

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide kar’dan;

300.000.000,00 TL  Hissedarlara Brüt Temettü dağıtılmasına, 26.621.358,98 TL  % 10  II. Tertip İhtiyat ayrılmasına ve

Yasal kayıtlarımız esas alınarak;

Dağıtılacak 300.000.000,00 TL nakit temettünün ;

25.378.713,96 TL’sının  Cari yıl kazançlarından

104.465.707,36 TL’sının  Cari yıl istisna edilmiş kazançlardan

170.155.578,68 TL’sının  Fevkalade İhtiyatlardan karşılanmasına,

* Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %44,4 nispetinde ve 1,00 TL’lik nominal değerde hisseye 0,44397 TL brüt=net nakit temettü ödenmesi;
* Diğer hissedarlarımıza %40,1 nispetinde ve 1,00 TL’lik nominal değerde hisseye brüt 0,44397 TL, net 0,40056 TL nakit temettü ödenmesi hususunun 29 Mart 2012 Perşembe günü 2011 yılı faaliyet neticelerini görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul’a önerilmesine karar verilmiştir.

2011 yılı bilançolarının ardından Akbank Yatırım’ın hazırlamış olduğu hissed analizlerini ve tavsiyelerini sizlerle paylaşmayı sürdürüyoruz. Bilanço rakamları sonrası EREGL, TEBNK, ARCLK TTKOM, HALKB hisse önerilerini inceleyebilirsiniz.

Ereğli Demir Çelik – OLUMLU; Endeksin Üzerinde Getiri (Gözden Geçiriliyor) – Bugün 4Ç11 mali sonuçlar açıkladı. 4Ç11 net kar yıllık bazda %25 büyümeyle 173mn TL’ye ulaştı ve bizim tahminimiz olan 91mn TL ve konsensüs tahmini olan 93mn TL’den daha iyi geldi. Ciro beklentiler dahilinde %18 büyümeyle 2.256mn TL’ye ulaştı. Ancak 4Ç11 VAFÖK beklentilerin üzerinde 410mn TL olarak gerçekleşti. Net finansal ve diğer giderler 78mn TL ile bizim tahminimize parallel gerçekleşti.

Türk Telekom – NÖTR; Endekse Paralel Getiri – Yönetim Kurulu 25 Mayıs tarihinde yapılacak Genel Kurul Toplantısında 1.897mn TL nakit temettü dağıtılımasını teklif edilmesini kararlaştırdı. Net kara göre temettü dağıtım oranı %92. Hisse başına temettü 0,54TL olup verimi %7,2. Dün, ayrıca, yönetim 2012 hedeflerini açıkladı: konsolide ciro’da %6 – %8 büyüme (Ak Yatırım tahmini %6 büyüme), VAFÖK marjını 40’lı seviyelerde (Ak Yatırım tahmini %42,3) ve Yatırım harcama tutarı 2,4 milyar TL (Ak Yatırım tahmini 2,0 milyar TL).

Arçelik – NÖTR; Endeksin Üzerinde Getiri – Bugün 4Ç11 mali sonuçlar açıklaması bekleniyor. 4Ç11 konsensüs net kar tahmini 145 milyon TL’dir.

Türk Ekonomi Bankası – NÖTR; Endekse Paralel Getiri – 4Ç11 net karını 88 milyon TL olarak açıkladı. Banka için bizim kar beklentimizi 67 milyon TL düzeyindeydi. Bankanın 2001 yılı net karı buna göre 226 milyon TL oldu. 2010 yılında TEB ve Fortisbank’ın karlarının toplamı 275 milyon TL olmuştu. TEB’in 3Ç11’deki net karının sadece 19 milyon TL olduğu dikkate alındığında, bir önceki çeyrekte 67 milyon TL olan yüksek kar kur farkı ve sermaye piyasası işlemleri zararının bu çeyrekte oluşmamasından kaynaklandı. TEB’in kredilerinde %0,5 daralma gözlenirken, mevduat %4,4 düzeyinde arttı. Banka için hedef değer hisse başına 1,80 TL (hedef piyasa değeri: 2,3 milyar dolar) düzeyinde bulunuyor ve %11 artış potansiyeli taşıyor. Halka açıklık oranı ve günlük işlem hacmi çok düşük seviyelerde bulunan banka için ‘Endekse Paralel Getiri’ görüşümüzü tekrarlıyoruz.

Halkbank – NÖTR; Endeksin Üzerinde Getiri – 4Ç11 sonuçlarını bugün açıklayacak. Banka önceki gün vergi amaçlı olarak yayınladığı tabloda net karın 4Ç11 için 504 milyon TL olduğunu paylaşmıştı. Söz konusu rakam bizim 503 milyon TL kar tahminimiz ve analistlerin 512 milyon TL net kar beklentisi ile paralellik taşıyor. Banka bugün saat 17.30’da bir telekonferans düzenliyor.

Akbank Yatırım Araştırmalar

Toplam 3 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.123

YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Copyright © 2011 Tüm Hakları Saklıdır - Borsa Hisse Yorumu

Sitemap