14

Eylül
2012

Doğuş Otomotiv (DOAS) 2Ç12 sonuçları ve hissenin güncel yorumu

Yazar: Editör  |  Kategori: Doğuş Otomotiv (DOAS)  |  Yorum: Yok   |  1.048 views

DOAS yılın ikinci çeyreğinde piyasa beklentisi olan 71 milyon TL’nin üzerinde 80.5 milyon TL net kar açıkladı. Karın beklentilerin üzerinde gelmesindeki ana etken, özsermaye yöntemine göre konsolide edilen iştirak gelirlerinin 21 mn TL seviyesine ulaşmasından kaynaklanmıştır.

Volkswagen’in rekabetçi strateji izlemesi ile Doğuş Otomotiv’in binek araçlarda pazar payı yıllık bazda %14’ten %17’ye , hafif ticari araç segmentindeki payı da %11’den %13’e yükselmiştir. Diğer bir olumlu kıyaslamayı da 2012 yılının ilk yarısında pazarın adetsel satışları yıllık bazda%19 gerileme kaydetmesine karşın DOAS’ın adetsel satışlarının sadece %3 daralma kaydetmesinden yapabiliriz.

Euro/TL paritesinin geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüksek olması ve pazar payındaki kazanımlar sayesinde DOAS adetsel satışlarındaki %3daralmaya rağmen net satışlarını yıllık bazda %8 artırarak 2Ç12’de 1.4 milyar TL ‘ye ulaşmıştır.

24

Ağustos
2012

DOAS 2Ç12 yorumu

Yazar: Editör  |  Kategori: Doğuş Otomotiv (DOAS)  |  Yorum: Yok   |  1.517 views

Doas 2Ç12’de yıllık bazda %38 ve çeyrek bazda %11’lik büyüme ile 81 mn TL kar açıkladı. Karın beklentiler üzerinde gelmesindeki etmen hem 2Ç12’de 21 mn TL’ye ulaşan iştirak gelirleri hem de operasyonel performanstaki iyileşmeden kaynaklandı.

DOAS’ın satış gelirleri yıllık bazda %8’lik artışla 1,40 milyar TL’ye yükseldi. Euro/TL paritesinin geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüksek olması ile ciro, adet satışlardaki %3 daralmaya rağmen yıllık bazda %8 artış kaydetti. TL’nin güçlü kalması aynı zamanda DOAS’ın brüt kar marjınında 2Ç11’deki %12,4’den 2Ç12’de %13,5’e ulaşmasını sağladı.

Wolkswagen’in rekabetçi fiyat uygulaması sonucunda binek araç Pazar payını %17’ye hafif ticari araç payını %13’e yükselti. DOAS’ın ilk yarı satış hacmi 55,498 adete ulaşırken, ilk yarı Pazar payıda %15,4’e ulaştı. 2Ç12’de yıllık bazda %22’lik artışla 96 mn TL FAVÖK elde ederken, maliyetlerdeki gerilemenin neticesinde de FAVÖK marjı 2Ç11’deki %6,1’den 2Ç12’de 6,8’e yükseldi.

22

Ağustos
2012

Doğuş Otomotiv 2012-6A bilanço sonuçları hangi şekilde?

Yazar: Editör  |  Kategori: Doğuş Otomotiv (DOAS)  |  Yorum: Yok   |  1.145 views

ODD verilerine göre Türkiye otomotiv pazarı bu yılın ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre %19,4 daralarak 359.618 adet seviyesine gerilerken Avrupa otomotiv pazarı ise haziran ayında %2,1 daraldı.

Şirket’in Toplam toptan binek araç, hafif ticari araç ve ağır vasıta satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 oranında daralarak 55.498 adet olmuştur. Şirket ayrıca toplam Hafif Ticari Araç+Binek Araç kategorisinde %16,1 Pazar payıyla lider konumdadır. Şirket, Binek araç pazarında payını ilk 7 ayda artırarak %17,4’e yükseltmiş ve bu alanda pazar payını en fazla geliştiren şirket olmuştur.

Doğuş Otomotiv, DOD markası altında ikinci el araç satışı da yapmaktadır ve 2. el otomotiv piyasasının en büyük oyuncusudur. 2011 yılında 15.659 adet ikinci el araç satışı gerçekleştiren şirket, bu alanda 2005-2011 yılları arasında %21.4 YBBO ile büyüme gerçekleştirmiştir.

Doğuş Otomotiv’in 2011 ilk 9 ayında net karı Rekabet Kurulu’na ödenen ceza nedeniyle %15 gerileyerek 108,5 milyon TL oldu.Rekabet Kurulu tarafından kesilen ceza nedeniyle ayrılan 25 milyon TL’lik karşılık hariç bırakıldığında yüzde 4’lük kar artışı gözlenmektedir. Net Kar 3.Çeyrekte beklentilerin hafif altında gerçekleşti. Cnbc-e kar beklenti anketine göreŞirket’in 2011 3.çeyrek için 35 milyon TL kar açıklaması beklenirken 2010 yılının aynıdönemine göre yüzde 40 düşerek 33 milyon TL olarak açıklandı.

Ciroda ve maliyetlerde artış var… Doğuş Otomotiv’in 2011 yılı 3.çeyrek cirosu 2010 yılınınaynı dönemine göre yüzde 20 yükselerek 1,044 milyon TL olarak açıklandı.(Beklentimiz:1,193milyon TL, Cnbc-e kar tahminleri anketi: 1064 milyon TL)Cirodaki %20artışa karşılık Satışların maliyeti ve Faaliyet giderlerinde %22’lik artış gözlenmektedir.

Satışların maliyeti ve faaliyet giderlerindeki yükseliş nedeniyle Şirket’in 2011 üçüncüçeyrekte FVAÖK’ü 2010 yılının aynı dönemine göre yüzde 7 düşerek, 2011 2.çeyreğine göreyüzde 9 düşerek 72 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2011 üçüncü çeyrek için FVAÖKbeklentimiz 74 milyon TL iken, piyasa beklentisi olan Cnbc-e kar tahminleri anketine görebeklenti 62 milyon TL idi.

Şirketin döviz cinsinden aldığı kredinin borçlanma faizi ve kur farkı gideri yazmasıyla toplamfinansal borçları 2011 üçüncü çeyreğinde 2010 yılına göre yüzde 68,5 artmıştır.Şirketin 2011 9 aylık sonuçlara göre ABD dolarında 23.048 mn TL kısa, Avro’da 17.689 mnTL uzun pozisyonu bulunmaktadır. Net TL karşılığında 2.038 mn TL artıdadır. Dolardayaşanan gerilemeden hem döviz pozisyonu anlamında hem de maliyetleri açısından olumluetkilenecektir.

Doğuş Otomotiv’e ilişkin risklere baktığımızda; otomotiv kredilerindeki faiz artışından, hafifticari araçlara ve binek taşıtlara uygulanan ÖTV artışından olumsuz etkilenecektir. Şirketin lüks araç portföyüne sahip olması riski yükselten nedenlerdendir. 9 aylık sonuçlara göredurumu iyi gözükse de yurtdışı talepteki daralmaya karşı sektörde en çok etkilenecek şirketolması dikkate alınmalıdır.

Şirketin 2011 yılında satış gelirlerinin, 2010’a oranla %28 yükselerek 4,402 milyon TLdüzeyinde oluşmasını, FVAÖK’ün ise, 2010’a göre %2 yükselerek 232 milyon TL olmasınıbeklemekteyiz. 2011 yılı net kar beklentimiz ise 2010 yılı karına oranla %5 azalarak 142milyon TL olacağı yönündedir.

Şirketin 2012 yılında satış gelirlerinin ise, 2011’e oranla %6 düşerek 4,139 milyon TLdüzeyinde oluşmasını, FVAÖK’ün ise, 2011’a göre %9 düşerek 211 milyon TL olmasınıbeklemekteyiz. 2011 yılı net kar beklentimiz ise 2011’a göre %7 düşerek 143 milyon TLolacağı yönündedir.

Şirket için 2011 yılı tahmini rakamları ile hesaplamış olduğumuz piyasa çarpanları 4,6x F/K,0,8x PD/DD, 5,2x FD/FVAÖK ve 0,3x FD/Satışlar düzeyindedir.

Doğuş Otomotiv için hedef fiyatımız 5,58 TL olup yüzde 88 yükselme potansiyeli ile önerimiz’Endeks Üzeri Getiri’dir.

Gedik Yatırım

Borsa hisseleriyle ilgili yorumları, analiz ve önerileri yayınlarımıza taşımaya devam ediyoruz. Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Yapı Kredi Sigorta, Doğuş Otomotiv ile ilgili ayrıntıları inceleyebilirsiniz.

Garanti Bankası – NÖTR; Endeksin Üzerinde Getiri – 2Ç11 sonuçlarını bugün açıklayacak. Banka için ikinci çeyrek net kar tahminimiz 933 milyon TL düzeyinde (altı aylık kar beklentisi 1.788 milyon TL düzeyinde), ve CNBC-E anketi ile saptanan 877 milyon TL tutarındaki piyasa kar beklentisinin üzerinde yer alıyor. Banka bugün saat 17.30’da sonuçları değerlendireceği bir telekonferans düzenliyor.

Yapı Kredi Bankası – NÖTR; Endeksin Paralel Getiri – 2Ç11 sonuçlarını bugün açıklayacak. Banka için ikinci çeyrek net kar tahminimiz 419 milyon TL düzeyinde (altı aylık kar beklentisi 954 milyon TL düzeyinde), ve CNBC-E anketi ile saptanan 420 milyon TL tutarındaki piyasa kar beklentisi ile paralel seviyede. Banka bugün saat 18.30’da sonuçları değerlendireceği bir telekonferans düzenliyor.

Yapı Kredi Sigorta – OLUMLU; Endekse Paralel Getiri – 2Ç11’de TL13.9mn net kar elde etti. Bizim tahminimiz şirketin TL1.9mn net kar açıklayacağı yönündeydi. Şirketin 2Ç11’de açıkladığı %101’lik bileşik rasyosu (hasar oranı + masraf oranı), bizim %103’lük beklentimizin altında kaldı. Net kar tahminimizdeki TL12mn’luk sapmanın TL3,7mn’luk kısmı beklentimizden iyi gelen bileşik rasyondan, ana sapma nedeni şirketin beklentimizin üzerinde elde ettiği net yatırım gelirleri oldu.

Doğuş Otomotiv -NÖTR; Öneri Yok- TÜVTURK İstanbul Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş.’ndeki tüm hisselerini üçüncü kişilere satış ve devrine yönelik olarak başlattığı süreç ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’ye verdiği yetkiyi, tekliflerin şirket ve diğer ortaklarca tatminkar bulunmaması nedeniyle sonlandırdığını açıkladı.

www.ekonometre.net

YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Copyright © 2011 Tüm Hakları Saklıdır - Borsa Hisse Yorumu

Sitemap