Doğan Holding 4Ç11 sonuçlarında beklentilerin çok üzerinde 59mn TL net zarar açıkladı. Fakat Holding bu dönemde 845 mn TL’si ihtilaflı vergi borcu için ayırdığı karşılıklardan olmak üzere 1,2 milyar dolarlık diğer kalemi kaydetmesi buzararın ana kaynağı oldu. Şirket bu dönemde 1 mn TL operasyonel kar yaratabildi.

Satış gelirleri de %19’luk artışla 669 mn TL’ye çıkarken, medya gelirlerindeki artış %25 seviyesinde gerçekleşince Medya’nın konsolide gelirler içindeki payı da %90 seviyelerine ulaştı.

13

Nisan
2012

Dohol hisseleri bilanço sonrası TUT önerisi!

Yazar: Editör  |  Kategori: Doğan Yayın Holding (DYHOL)  |  Yorum: Yok   |  1.669 views

Doğan Holding 4Ç11’sonuçlarında beklentilerin çok üzerinde 59mnTL net zarar açıkladı. Fakat Holding bu dönemde 845 mn TL’si ihtilaflı vergi borcu için ayırdığı karşılıklardan olmak üzere 1,2 milyar dolarlık diğer kalemi kaydetmesi bu zararın ana kaynağı oldu. Şirket bu dönemde 1 mn TL operasyonel kar yaratabildi.

Satış gelirleri de %19’luk artışla 669 mn TL’ye çıkarken, Medya gelirlerindeki artış %25 seviyesinde gerçekleşince Medya’nın konsolide gelirler içindeki payı da %90 seviyelerine ulaştı.

Hisse senetleriyle ilgili 9 aylık bilanço rakamlarını, ve değerlendirmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Son olarak gelen verilerle DYHOL ile ilgili Gedik Yatırım’ın analizini ve yorumlarını aktaracağız.

-Grup konsolide gelirlerinin %49’u yazılı basın,%35’i görsel ve işitsel basın ve %12’si perakende ve mağazacılık faaliyetlerinden gelmiştir. Diğer faaliyetlerden kaynaklanan gelirlerin payı ise %4 olmuştur. Reklam Gelirleri 2010 yılının ilk dokuz ayında 968 mn TL’den %12 artarak Ocak-Eylül 2011 döneminde 1,081 mnTL’ye çıkmıştır. Tiraj ve Baskı Gelirleri ise 2011ilk 9 ayda 2010 yılının aynı dönemine göre %3 artarak 249 mn TL olarak gerçekleşmiştir.

-Yazılı Basın gelirleri temel olarak tiraj ve reklam gelirlerinden oluşmaktadır. Konsolide gelirler,2011 yılının ilk dokuz ayında,bir önceki yılın aynı dönemine göre %12 oranında artarak 905 mn TL’den 1.016 mn TL’ye yükselmiştir. Kağıt fiyatlarında dolar bazında yaşanan artışın da etkisi ile FVAÖK bir önceki seneki 159 mn TL seviyesinden 2011 yılının ilk dokuz ayında 121 mn TL’ye gerilemiştir.

-Görsel ve İşitsel Basın gelirleri temel olarak reklam gelirlerinden oluşmaktadır. Konsolide gelirler, 2011 yılının ilk dokuz ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre,%11 oranında artarak 648 mn TL’den 721 mn TL’ye yükselmiştir. FVAÖK ise 61 mn TL olarak gerçekleşti, bir önceki sene aynı dönemde ise 10 mn TL idi. Perakende ve Mağazacılık gelirleri 2011 yılının ilk dokuz ayında, bir önceki senenin %3 üzerinde 250 mn TL olarak gerçekleşmiştir. FVAÖK ise geçen sene ile aynı seviyelerde gerçekleşmiştir.

-Doğan Yayın Holding’in diğer faaliyetlerinden kaynaklanan gelirleri 2011 yılında bir önceki seneye göre %1 gerileyerek 96 mn TL olarak gerçekleşirken FVAÖK ise aynı seviyelerde korunmuştur. Şirketin Ocak- Eylül 2011 döneminde 89 mn TL tutarında toplam sabit kıymet harcaması (çeşitli teknik ekipman, bilgisayar, yazılım, haklar vs.) bulunmakta olmuştur.

-2011 üçüncü çeyrekte ise Şirket’in FVAÖK’ü 2010 yılının aynı dönemine göre yüzde 54 düşerek, 2011 2. çeyreğine göre yüzde 81 düşerek 26 mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

-2011 üçüncü çeyrek için FVAÖK beklentimiz 40 mn TL iken, piyasa beklentisi olan Cnbc-e kar tahminleri anketine göre beklenti 76 mn TL idi. 2011 yılı ilk dokuz aylık dönemi için FVAÖK’ü beklentimiz olan 226,9 mn TL’nin yüzde 6 altında, geçen yılın aynı dönemine göre ise 9 yükselerek 213 mn TL olarak gerçekleşmiştir.

-Şirketin 2011 yılında satış gelirlerinin, 2010’a oranla %4.4 yükselerek 3.165 mn TL düzeyinde oluşmasını, FVAÖK’ün ise, 2010’a göre %45 yükselerek 333 mn TL olmasını beklemekteyiz. 2011 yılı net zarar beklentimiz ise 397 mn TL olacağı yönündedir.

-Şirket için 2011 yılı tahmini rakamları ile hesaplamış olduğumuz piyasa çarpanları 0,7xPD/DD, 6xFD/FVAÖK ve 0,6xFD/Satışlar düzeyindedir. Şirket net aktif değerlemesine göre %52 iskontolu işlem görmektedir.

Doğan Yayın Holding için hedef fiyatımız 0,72 TL olup yüzde 41 yükselme potansiyeli ile önerimiz Endeks Üzeri Getiri’dir.

DYHOL için özel yatırım gerekçeleri
1. Doğan Yayın Holding ve bağlı ortaklıklarının  toplam 4.9 Mlr   TL tutarındaki ihtilaflı vergi tarhiyatlarından 4.1 Mlr TL tutarındaki kısmı ile ilgili olarak, 6111 sayılı kanundan yararlanılmıştır. Kalan 772 mn TL vergi tahriyatları ile ilgili olarak vergi İdaresi’nin karar düzeltme talebi de Danıştay  tarafından  reddedilmiş  olup,  davanın  DYHOL  lehine  sonuçlandığı  kesinleşmiştir. Böylece DYHOL’un devam eden herhangi bir vergi ihtilafı kalmamıştır. 4. çeyrek sonuçları bu etkilerden arındırılmış olacaktır.

2. 2011 3. Çeyrekte döviz kurlarının değer kazanmasından olumsuz etkilenmiş, net 180 milyon TL finansman gideri açıklamıştır. Şirket 2011 9 aylık dönemde  net 288 milyon TL finansman gideri kaydetmiştir.   Şirket 4. Çeyreklik dönemde daha fazla finansman gideri yazmayacağını öngörmekteyiz.

3. Hisse IMKB’ye göre son 1 ayda %21,2, son 1 yılda %85,9’luk relatif kaybettirmiştir. Şirkete ilişkin risklerin hisse üzerinde fazlasıyla  fiyatlandığını düşünmekteyiz.  Hisseye giriş için bu seviyeler oldukça uygundur.

Gedik Yatırım Araştırma

Hisse senetleriyle ilgili analizleri yayınlamayı sürdürüyoruz. Ak Enerji ve Doğan Holding hisse senetlerinin en güncel yorumunu aktarıyoruz.

Ak Enerji -OLUMLU; Endeksin Üzerinde Getiri – 2011 ikinci çeyrek finansallarını açıkladı. Şirket bu yılın ikinci çeyreğinde 40 milyon TL zarar açıkladı (Piyasa beklentisi 14 milyon TL zarar; bizim beklentimiz de 4 milyon TL zarar idi). Açıklanan zararın beklentilerin üzerinde olmasının sebebi Şirket’în bu dönemde beklentilerin üzerinde finansal gider yazmasıdır. Bunun yanısıra, Şirket beklentilerin çok üzerinde 42 milyon TL VAFÖK (%30 VAFÖK marjı) açıklamıştır ki; bunun sebebi de Şirket’in 2010 sonu itibariyle devreye alınan 216MW’lık hidroelektrik santral kapasitesi ve bu dönemde piyasadan aldığı elektriğin hacminin beklentilerin üzerinde olmasıdır (VAFÖK Piyasa beklentisi: 29 milyon TL/%21 marj; bizim beklentimiz: 23 milyon TL/%15 marj). Akenerji’ni ikinci çeyrekte satış gelirleri geçen senenin aynı dönemine göre %55 artarak 138 milyon TL olarak gerçekleşmiştir (Piyasa beklentisi 139 milyon TL; bizim beklentimiz 152 milyon TL). Şirket, ilk çeyrekte 136 milyon TL satış geliri açıklamıştı. Akenerji’nin Mart sonunda 923 milyon TL olan net borç pozisyonu Haziran sonu itibariyle 992 milyon TL’ye yükselmiştir.

Doğan Holding – OLUMSUZ; Öneri Yok 2Ç11’de 473mn TL net zarar açıkladı. 2Ç10’da 4mn TL net zarar gerçekleşmişti. 2011/6 aylık dönemde 673 mn TL net zarar gerçekleşti. 2Ç11’de ciroyıllık bazda %16 büyümeyle 793mn TL olarak gerçekleşti. 2011/6 aylık dönemde ciro %13 büyümeyle 1,493mn TL’ye ulaştı. 2Ç11 VAFÖK %11 büyümeyle 152mn TL’ye ulaştı ancak marj 87 bps düşüşle %19,2’ye ulaştı. Net zarardaki büyük artış vergi ihtilaflarla ilgili yeniden yapılandırma için ayrılan 933mn TL karşılık giderlerden kaynaklanıyor.

Borsagundem.com

Borsa şirketlerinin temettü ödemelerine ilişkin ayrıntıları sizlere aktarmaya devam ediyoruz. En son temettü haberi DYH’den geldi.

 

Şirketin Genel Kurul Toplantı sonucuna ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklama şöyle:

Şirketimizin 2010 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısı, 14.07.2011 tarihinde saat 09.00’da Hürriyet Medya Towers Güneşli/İstanbul adresinde yapılmıştır. Genel kurul toplantısında özetle;

– 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Bağımsız Denetim Raporlarının kabulüne,

– Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmelerine,

– 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde net dağıtılabilir dönem karı hesaplanmadığından, Yönetim Kurulu’nun daha önce kamuya açıklanan önerisine de uygun olarak, kar dağıtımı yapılmamasının kabulüne,

– 2011 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere; Arzuhan Yalçındağ, Vuslat Sabancı, Hanzade Vasfiye Doğan Boyner, Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı, Mehmet Ali Yalçındağ, İmre Barmanbek, Yahya Uzdiyen, Soner Gedik, Ahmet Toksoy ve Hubert Dietrich Burda’nın Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine,

– 2011 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere; Yener Şenok ile Erem Turgut Yücel’in Şirket Denetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine,

– 2011 yılı hesaplarımızın bağımsız denetimini yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçilmesinin onaylanmasına,

– “Borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı” ihracı konusunda Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesine, karar verilmiş, aynı zamanda “Kar Dağıtım Politikası”; Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı; 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde 500.000,-TL tutarında bağışta bulunulduğu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2011/18 sayılı Haftalık Bülteni’nde yayınlanan Kararı uyarınca Şirket’in vergi ihtilaflarına ilişkin süreç ve sonuçları Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.

Borsagundem.com

 

 

Borsa şirketleriyle ilgili yorumlarının ve borsa tüyolarının daha fazlası için sitemizi takip edebilirsiniz.

Doğan Holding Borsa Yorumu, Borsa Tüyo-2 Haziran 2011

Doğan Yayın Holding – OLUMLU; Öneri Yokiştiraki Doğan Prodüksiyon’da henüz kesinleşmemiş ve dava aşamasında bulunan toplam 863mn TL tutarındaki ihtilaflı vergi tarhiyatlarının tamamı ile ilgili olarak, 6111 sayılı verginin yapılandırması ile ilgili Kanun kapsamında başvuru yapmış ve buna göre Doğan Prodüksiyon’a tahakkuk ettirilen toplam tutar 129mn TL olmuştur. Bu son başvuru ile birlikte; grubun henüz kesinleşmemiş ve dava aşamasında bulunan toplam 4.941mn TL tutarındaki ihtilaflı vergi tarhiyatlarından 4.167mn TL tutarındaki kısmı ile ilgili olarak, 6111 sayılı Kanun kapsamında yapılan başvurular tamamlanmış ve toplam 988mn TL yükümlülük tahakkuk ettirilmek suretiyle ihtilaf sonlandırılmıştır.

Kaynak: Borsagündem.com

İMKB‘de işlem gören şirketlerden haberler, şirketlerin hisse senetleriyle ilgili borsa yorumları ve daha fazlasını günlük olarak sitemizden takip edebilirsiniz.

Doğan Yayın Holding Hisse Senedi ve Borsa Yorumları

Doğan Yayın Holding – OLUMLU; Öneri Yok – 6111 sayılı Kanun Kapsamında Yapılan İşlemler Hakkında tahakkuk eden toplam yükümlülük tutarı 941mn TL olarak gerçekleşmiştir. Henüz kesinleşmemiş ve dava aşamasında bulunan toplam 4.941mn TL tutarındaki ihtilaflı vergi tarhiyatlarından 3.304mn TL tutarındaki kısmı ile ilgili olarak, 6111 sayılı Kanun kapsamında gerekli başvurular yapılmış ve toplam 860mn TL yükümlülük tahakkuk ettirilmek suretiyle ihtilaf sonlandırılmıştır. Daha önce kamuya açıklandığı üzere; 6111 sayılı Kanun kapsamında toplam 81.212.449,-TL tutarında matrah artırımı yapılmıştır. Doğan TV Holding’de henüz kesinleşmemiş ve dava aşamasında bulunan toplam 2.001mn TL tutarındaki ihtilaflı vergi tarhiyatlarının tamamı ile ilgili olarak 6111 sayılı Kanun kapsamında başvurularını yapmış ve buna göre tahakkuk ettirilen toplam tutar 495mn TL olmuştur. D Yapım Reklamcılık’de henüz kesinleşmemiş ve dava aşamasında bulunan toplam 1.114mn TL tutarındaki ihtilaflı vergi tarhiyatlarının, tamamı ile ilgili olarak 6111 sayılı Kanun kapsamında başvuru yapmış ve tahakkuk ettirilen toplam tutar 332mn TL olmuştur. Bu çerçevede, mevcut durum itibariyle, 6111 sayılı Kanun kapsamında yapılan çalışmalar sona erdirilmiş bulunmaktadır.

Toplam 2 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12

YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Copyright © 2011 Tüm Hakları Saklıdır - Borsa Hisse Yorumu

Sitemap