15

Kasım
2012

Ülker hissesi olanlara tavsiyeler

Yazar: Editör  |  Kategori: Ülker  |  Yorum: Yok   |  1.212 views

ULKER 3Ç12’de hem kar hem ciro hem de FVAÖK marjını tüm beklentilerin üzerinde gerçekleştirmiştir.

Bu olumlu performansın nasıl elde edildiğine baktığımızda ise karın 28 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerinde 42 milyon TL oluşmasında ; yüksek ciro ve düşük faaliyet giderinin ana etmen olduğunu görmekteyiz .

Satış gelirlerinin geçen yıla göre %61 yükselerek 563 milyon TL’ye ulaşmasında ; çikolata konsolidasyonu ana etmendir, burada şirketin 2011 sonunda bisküvi,çikolata ve kek birimlerinin tek çatı altında toplanması ve ana faaliyet konusu dışında kalan iştiraklerin elden çıkarılmasın katkısını da hatırlatmak isterim.

FVAÖK 51 mn TL olurken, FVAÖK marjı da %9.4’e çıkmıştır ki FVAÖK’lerdeki iyileşmede dağıtım kanallarının yeniden yapılandırılmasının etkisi yüksektir. Dağıtım kanallarında şirket geleneksel kanalla modern kanalı ayırmış ve distribütör sayısının 235’ten 102’ye indirerek daha güçlü ve etkin bir dağıtım ağına kavuşmuştur.

17

Ağustos
2012

Ülker Bisküvi’nin 6 aylık bilançosu nasıl? Beklentiler ne yönde?

Yazar: Editör  |  Kategori: Ülker  |  Yorum: Yok   |  1.345 views

Ülker Bisküvi’nin 2012 6 aylık döneminde net karı 2011 yılının aynı dönemine göre %84 düşerek 99,1 milyon TL olarak açıklandı. (Beklentimiz: 98 milyon TL net kar) Şirket’in 20122.çeyrek net karı ise 2011 yılının aynı dönemine göre %93 düşerek 43,3 milyon TL olarak açıklandı. (Beklentimiz 42 milyon TL net kar)

2012 ilk çeyreğinde 55,8 milyon TL kar açıklayan Şirket’in, Cnbc-e kar beklenti anketine göre 2012 2.çeyrekte 33 milyon TL kar açıklaması bekleniyordu. Böylece 2012 ilk çeyreğinde %8,86 olan net kar marjı %8,47’ye gerilemiştir. Şirket geçen yılın 2. çeyreğinde BİM A.Ş hisselerinin satışından elde edilen tek seferlik 609.606.592 TL finansal gelir yazmıştı. Dolayısıyla, bu yıl böyle bir gelirin olmaması nedeniyle kârdaki düşüş oranı yüksek görülmektedir.

3

Nisan
2012

Ülker Bisküvi hisseleri hedef fiyatı 5.90 TL

Yazar: Editör  |  Kategori: Ülker  |  Yorum: Yok   |  1.233 views

Geçen yıl 2011 yılı marka ödülünü alan Ülker yurt içinde yaklaşık yüzde 50 Pazar payıyla ürünlerini 100’ün üzerinde ülkeye ulaştırıyor. Atlantik, Atlas, Merkez ve Esas Pazarlama şirketlerini Horizon (Ufuk) Gıda altında birleştiren ve bundan 2.5 milyar TL ciro hedefleyen Ülker, 700 ana ürününü en ücra noktalara kadar taşıyacak yeni bir dağıtım yapılanmasına gitti. 19 Mart 2012’de ödenmiş sermayesinin 73.4 milyon TL’den 342 milyon TL’ye yükseltmesine karar veren şirketin 2011 yılı önceki yıla göre yüzde 18 artışla yaklaşık 1.8 milyar TL gerçekleşti. Şirketin 2011 net karı da 668.9 milyon TL’yi geçti. Orta vadede 5.90 fiyatını göreceğini beklediğimiz hisse için görüşümüz endekse paralel getiridir.

Gülay KANGAL
Ulus Menkul Değerler
www.borsagundem.com

1

Mart
2012

Ülker Bisküvi hisseleri borsa yorumu, teknik analiz ve beklentiler

Yazar: Editör  |  Kategori: Ülker  |  Yorum: Yok   |  2.212 views

Ülker’i “Endekse Paralel Getiri” notuyla araştırma kapsamımıza alıyoruz. Şirket için 12 aylık hedef fiyatımız TL 6,12. değerlememize göre Ülker için %10 yukarı potansiyel öngörüyoruz.

Başarılı bir yeniden yapılanma süreci.
Ülker geçtiğimiz iki yıl boyunca operasyonel verimliliğin ve  şeffaflığın artırılması amacıyla karmaşık kurumsal yapısının basitleştirilmesi yolunda çeşitli adımlar atmıştır. Ek olarak, Şirket 2011 Eylül ayında Ülker Çikolata’nın (çikolata üreticisi) %91,67’sini 825 milyon TL bedelle satın aldı.  Şirket yönetimi çikolata biriminin konsolidasyonunun orta-uzun vadede Ülker’in ciro ve karlılığına olumlu katkı yapacağını ifade etmektedir. Bununla birlikte  Şirket için daha olumlu bir görüşe sahip olabilmemiz için marjlardaki iyileşmeyi ve bisküvi segmentinde devam eden pazar payı kaybının durduğunu görmemiz gerekiyor..

Hammadde fiyatlarındaki yükseliş Ülker’in marjlarını olumsuz etkiliyor.
Bisküvi üretiminde en büyük maliyet kalemini hammadde maliyetleri oluşturmaktadır. Ülker’in toplam bisküvi üretim maliyetinin yaklaşık %65’ini hammadde olan buğday, şeker/tatlandırıcı ve yağ oluşturmaktadır. 2011 yılında buğday unu ve  şeker fiyatlarındaki yükseliş  yıllık bazda ortalama sırasıyla %14,6 ve %7,5 oldu. Buna ek olarak Ekim ayında elektrik fiyatları %9, doğalgaz fiyatları  %14 artış gösterdi. Buna karşılık hammadde maliyetlerinde devam eden yüksek artışa rağmen, TÜİK verilerine göre bisküvi fiyatları 2011’de yıllık bazda oldukça mütevazi (%1) artış gösterdi. Bu da  şirketin 2011 ve sonrası karlılığına yönelik kaygıları artırıyor.

İç pazarda rekabet kuvvetli.
Türk  şekerleme pazarının ikinci en büyük oyuncusu konumundaki ETİ pazara her yıl yeni bir ürün sunma yönündeki stratejisinin faydasını son bir kaç yıldır görmektedir. Bunun sonucu olarak da ETİ pazar payını bisküvi segmentinde 2008’deki %30 seviyesinden 2011’in 9 aylık döneminde %36 seviyesine yükseltti.

Borsa hisselerinin sermaye artırımları için başvurdukları SPK, yayımladığı haftalık bültende Kombassan Holding, Goldaş Kuyumculuk, Güler Yatırım Holding ve Ülker Bisküvi’nin sermaye artırımı taleplerini kayda aldı.

Sermaye artırımlarının detayları şöyle:

Kombassan Holding AŞ‘nin Kurul düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca Kombassan Sanayi Ticaret ve Yatırım Holding AŞ’yi devralması suretiyle birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan birleşme sözleşmesine ve tadil tasarısına uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına, birleşmeye ilişkin kurul onayını izleyen süreçte mevzuatta öngörülen koşulların yerine getirilmesi şartıyla Kombassan Holding’in birleşme nedeniyle gerçekleştireceği sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edeceği 55 milyon 420 bin lira nominal değerli payların gerekli yasal ücretlerin alınması suretiyle Kurul kaydına alınmasına, Kombassan Holding S.A. ve bu şirketin iflası sonrası açılan davalar sebebiyle şirketlerin maruz kalabileceği olası yükümlülükler hakkında şirket açıklamasına, Kombassan Holding ve Kombassan Sanayi’nin ortaklık alacakları ve tenfiz davalarına ilişkin olarak yaşanan gelişmeler, gelinen aşama ve karşılaşılması muhtemel yükümlülüklere ilişkin şirket açıklamasına, uzman kuruluş raporundaki varsayım ve sınırlamalara yer verilmesi suretiyle ortakların bilgilendirilmesine karar verildi.

Goldaş’ın, 250 milyon lira kayıtlı sermaye tavanı içinde, 120 milyon lira olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 200 milyon liraya artırılması nedeniyle mevcut ortaklarının yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle şirketin ana ortağı Goldart Holding AŞ’ye tahsisli olarak satılacak 80 lira nominal değerli C grubu payları, satış işleminin İMKB Toptan Satışlar Pazarı Genelgesi çerçevesinde belirlenecek ve nominal değerin altında kalmayacak fiyat üzerinden gerçekleştirilmesi koşuluyla Kurul kaydına alındı.

Güler Yatırım Holding AŞ’nin artırılan sermayesini temsil eden payları, nominal değerin altında olmamak üzere İMKB Toptan Satışlar Pazarı marjları dahilinde, GLRYH İlaç Bilişim İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ dışında, satın alacağı ve mevcut durumda sahibi olduğu payları satın alma tarihinden itibaren 6 ay süreyle satmayacağına ilişkin satın alma taahhütnamesi verecek kişi veya kişilere tahsisli olarak satılması suretiyle Kurul kaydına alındı.

Ülker Bisküvi Sanayi AŞ‘nin imtiyazlı hisse senetlerinin temettü dağıtımındaki imtiyazları ile nama yazılı intifa senetlerinin ortadan kaldırılarak, bununla bağlantılı olarak ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle ve tahsisli satış şeklinde sermaye artırımı yapılması amacıyla esas sözleşmesinin 7, 9, 12 ve 34. maddelerinin tadili için Kurulca uygun görüş verilmesi ve 1436 adet A grubu payların temettü haklarının 29 milyon 525 bin 607 lira nominal değerli C grubu paylar karşılığında, 731 adet B grubu payların temettü haklarının 14 milyon 524 bin 373 lira nominal değerli C grubu paylar karşılığında ve 22 bin 171 adet intifa senedinin 29 milyon 350 bin 20 lira nominal değerli C grubu paylar karşılığında şirkete devrolunması sebebiyle, 500 milyon liralık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 268 milyon 600 bin liradan 342 milyon liraya arttırılması nedeniyle rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak yapılacak 73 milyon 400 bin lira nominal değerli C grubu payların kayda alınması başvurusunun olumlu karşılanmasına karar verildi.

SPK Haftalık Bülteni

31

Ağustos
2011

Ülker’den Fenerbahçe’ye Destek!

Yazar: Editör  |  Kategori: Fenerbahçe (FENER), Ülker  |  Yorum: Yok   |  1.317 views

Şike soruşturması ile başlayan gelişmeler, Fenerbahçe’de büyük maddi kayıplara neden oluyor. İşte tam da bu noktada kulübün yardımına Ülker yetişti. Şirket, Fenerbahçe’nin farklı branşlarına toplam 35 milyon dolarlık bir destek verecek.

Hürriyet’in haberine göre; Futbol Federasyonu BaşkanıMehmet Ali Aydınlar’ın sahibi olduğu Acıbadem Grubu ile olan anlaşmasını bitiren Fenerbahçe Kulübü’nün 10 milyon dolarlık açığını Ülker kapatacak.

Yıldız Holding iştiraki olan Ülker, Sarı-lacivertli kulübe yılda 35 milyon dolar kaynak aktaracak. Basketbola 20, voleybola 10 milyon dolar destek sağlayacak olan Ülker, ürün tanıtım kampanyaları için de 5 milyon dolar verecek.

Dörtlü final desteği
Ülker ayrıca Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı’nın önümüzdeki yıl İstanbul’da yapılacakTHY Avrupa Ligi Dörtlü Finali’ne kalabilmesi için her türlü desteği de sağlayacak. Konu ile ilgili anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanacağı öğrenildi.

www.gazeteport.com.tr

Borsa gündemindeki en güncel ve göze çarpan ayrıntılarla haberlerimize 7/24 devam ediyoruz.

Yıldız Holding, bünyesindeki şirketleri Ülker çatısı altında toplamayı amaçlıyor. Bu yönde adımlar atmayı da sürdürüyor.

Yıldız Holding bünyesinde bulunan Ülker Bisküvi, ana faaliyet alanı unlu mamuller üretimine odaklanacak. . Şirket, 2010’dan bu yana faaliyet alanına girmeyen iştirakleri ve yatırımları elden çıkarıyor. Bu adımlarla rekabet gücünü artırmayı, tüketicilere ve hissedarlarına fayda oluşturmayı hedefliyor. İdari ve mali anlamda bütünlüğe önem veren Ülker Bisküvi, bisküvi, çikolata ve kek kategorisini tek elden yönetecek bir yapı oluşturmayı amaçlıyor. Bu minvalde ilk olarak Fresh Cake, Birlik, AGS üretim şirketleri ve Atlas satış şirketi Ülker Bisküvi ile birleştirilecek. Aynı şekilde Atlantik satış şirketi ile birleştirilecek olan Ülker Çikolata’nın hisselerinin yüzde 92’si Ülker Bisküvi tarafından satın alınacak. Ülker Bisküvi, Ülker Çikolata’nın 900 milyon liraya hak ve vecibeleri ile satın alınmasına dair yazıyı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na gönderdi. Birleşme kararı ile ilgili açıklamalarda bulunan Yıldız Holding Üst Finansal Yöneticisi (CFO) Cem Karakaş, işlemlerin tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak şirketin sene sonu itibarı ile 2,5 milyar lira ciro elde edeceğini dile getirdi. Yıldız Holding Çikolata Başkan Yardımcısı Emin Özkan, son 3 yıldır Türkiye çikolata pazarının ortalama yüzde 12 büyüdüğünü, halihazırda 2,8 milyar liralık çikolata pazarı bulunduğunu, dünyada pazar büyüklüğünün 90 milyar dolar seviyesinde olduğunu, pazarın yıllık ortalama yüzde 5 büyüme gösterdiğini ve Türkiye pazarının yaklaşık yüzde 50’sinin Ülker Çikolata’ya ait olduğunu anlattı. Özkan, çikolata alanında cirosal olarak yıllık yüzde 12 büyüme beklediklerini söyledi.

Yeni yapılanmaya temel olan vizyonun bisküvi, çikolata ve kek kategorilerine odaklanmak olduğunu belirten Karakaş, “Böylece kurumun rekabet gücünü artıracak, atıştırmalıkta kuvvetlenecek, inovasyon fırsatlarını daha iyi değerlendireceğiz. Birleşmenin getireceği ölçek ekonomisinden yararlanmanın yanında sabit giderlerde ve tedarik zinciri ile kanal maliyetlerinde verimliliği mümkün kılmayı amaçlıyoruz. Tüketici ihtiyaçlarına daha etkin cevap verebilmeyi arzu ediyoruz.” dedi. Birleşmenin ardından istihdamda daralma olmayacağını vurgulayan Karakaş, yeni uygulama ile sabit giderlerin ilk etapta 10-12 milyon liraya, tedarik maliyetlerinin de kat kat ineceğini ifade etti. Ülker Bisküvi’nin mali ve idari yapısının sadeleştirilmesi bağlamında geçen sene lojistik şirketi Netlog, gümrükleme işlerini yapan Dünya Gümrükleme, ambalaj şirketi Tire Kutsan ve BİM hisselerinin bir bölümü portföyden çıkarılmıştı. 2011’de de BİMin hisselerinin tamamı ile Besler Gıda, Sağlak GYO, PNS Pendik Nişasta, Hero Gıda hisseleri elden çıkarıldı.

ZAMAN

Toplam 3 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.123

YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Copyright © 2011 Tüm Hakları Saklıdır - Borsa Hisse Yorumu

Sitemap